דף הבית

משפט התביעה נגד מדינות עשיו

בית הדין של הסנהדרין מודיע, כי משפט התביעה נגד מדינות עשיו, המואשמים בשיתוף פעולה ובקשירת קשר נגד עם ישראל, למזער ולהשמיד את מדינת ישראל, תיערך בדלתיים פתוחות, באולם המשפט “היכל דוד” בהר ציון בירושלים. המשפט יתקיים בראשות דייני הסנהדרין ואבות בתי הדין, בהשתתפות נציגי המדינות המואשמות וסניגוריהן, ביום רביעי, כ”ה אלול, תשע”ה, יום בריאת העולם, [9.9.2015], בשעה 12:00 ניתן לקרוא את כתב האישום בכתובת: http://beitsanhedrin.co.il/the-trail-against-70-nations לפרטים נוספים: פרופ’ הלל וייס 054-5343545 ... קרא עוד »

סיכום כנס ירושה שלישית לחידוש מצוות היובל

הכנס התקיים יום לאחר הריסת בתי דריינוף בבית אל וגירוש השבים לשאנור והריסתה. הכנס תוכנן חודשים מראש בתאריך הנדון שבו “הותרו שבטים לבוא זה בזה” כיום שבו העמיקה האחדות בין השבטים בירושת ארץ ישראל ובפרט לגבי ירושת נשים המעבירות נחלתן עם נישואיהן ממטה למטה. המרצים והדיינים הציגו את מדיניות בג”ץ לעומת הבלעדיות שמקנה התורה לעם ישראל בירושת הארץ בהקצאת נחלות ... קרא עוד »

בית הדין של הסנהדרין קורא להקפיד יותר בשמירת דיני ייחוד

  בית הדין של הסנהדרין קורא להתחזק בשמירת דיני “ייחוד”, האוסרות על גברים ונשים לשהות יחד בחדר, ובכל מקום שאינו פתוח לעוברים ושבים. על שולחן בית הדין שהתכנס בסוף השבוע בהר ציון, עלו כמה שמועות רעות של מכשולים קשים בעניינו עריות, בהם גם של גדולים וחשובים. לדברי בית הדין, המקרים הללו אירעו עקב התרשלות של הנשלים בהקפדה על דיני ייחוד. ... קרא עוד »

היובל חוזר: שנת תשע”ו תתחיל ספירת חמישים שנות יובל

תקדים היסטורי נרשם היום בישיבת בית הדין של הסנהדרין, על פי החלטת דייני הסנהדרין היובל חוזר, ויחד איתו ספירת היובל בכל שנה. לדברי הדיינים, בעקבות הגעתה השנה של שיבת ציון לשיא, ביחס המספרי של כמות היהודים בארץ. הופך מצב האוכלוסיה היהודית בארץ למה שנקרא בלשון תלמודית “רוב יושביה עליה”. עובדה שגוררת את חזרתם שם כמה מן המצוות התלויות בארץ. ביניהם גם מצוות ... קרא עוד »