דף הבית » פסקי הסנהדרין » ירושה שלישית – יט חשון תשעה

One comment

 1. אראל סגל-הלוי

  כפי שכתב הרמב”ם בהלכות שמיטה ויובל יב טז:

  “לעתיד לבוא,
  בביאה שלישית,
  בעת שיכנסו לארץ,
  יתחילו למנות שמיטין ויובלות,
  ויקדשו בתי ערי חומה,
  ויתחייב כל מקום שיכבשוהו במעשרות,
  שנאמר (דברים ל ה): “והביאך י”י אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה”,
  מקיש ירושתך לירושת אבותיך:
  מה ירושת אבותיך אתה נוהג [בה] בחידוש כל הדברים האלו,
  אף ירושתך אתה נוהג בה בחידוש כל הדברים האלו.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.