דף הבית » חדשות » קריאה לתרום את כספי זכר למחצית השקל לענייני ותירגולי המקדש

קריאה לתרום את כספי זכר למחצית השקל לענייני ותירגולי המקדש

רבנים קוראים לתרום את כספי זכר למחצית השקל לאריגונים או לעניינים הקשורים ללימוד ותירגול עבודות בית המקדש.

בית הדין של הר ציון בראשותו של הרב יואל שוורץ יצא בקריאה לכל יהודי לתרום את מעות “זכר למחצית השקל” ללימוד ותירגול מצוות המקדש.

הרבנים לא נקבו בשמו של אף מוסד או ארגון. לדבריהם כל אחד יחפש דרך להעביר את מעותיו למוסדות העוסקים בחינוך לימוד ותירגול מצוות המקדש, או ידפיס בעצמו או יארגן בקהילתו תרגולים כאלו.

במקור נועדו כספי “מחצית השקל” עבור בית המקדש. בעיקר לקרבנות הציבור שהיו מקריבין בו ערב ובוקר בימי חול בשבתות ובחגים, לנסכים, ללחם הפנים, לבגדי כהונה, לשכר אומני המקדש, וגם להוצאות הקשורות סביב המקדש, כמו פרה אדומה, שכר לנשים המגדלות את בניהם בשמורת טהרה עבור פרה אדומה, או עשיית הגשר מהר הבית למקום שחיטתה. כך גם שכר מלמדי הכהנים, או הדיינים בירושלים.

לקריאת בית הדין “הר ציון” הצטרף גם הרב צבי עידן ממייסדי הסנהדרין המתחדשת.

הודעת מחצית השקל
מצורף:
קריאת הרבנים

Leave a Reply

Your email address will not be published.