דף הבית » חדשות » בית הדין של הסנהדרין דורש לשחרר ולבטל את כל המעצרים המנהליים

בית הדין של הסנהדרין דורש לשחרר ולבטל את כל המעצרים המנהליים

בית הדין של הסנהדרין קיים דיון בתיק התביעה של משפחת העצור המנהלי אביתר סלונים, והתרשם שמערכת הביטחון מבצעת מדיניות פוליטית המתנכלת לזכויות האדם הבסיסיות של העצורים והמורחקים, התנהלות המנוגדת לערכים ולעקרונות של משפט המדינה והעולם המערבי הדוגל לכאורה בזכויות אדם.

דייני בית הדין מצהירים כי “התנהלות זאת מנוגדת בתכלית לחוקי דתנו הקדושה לפיהם אין להתעמר באדם בלא משפט. וכל פגיעה בחירותו ובכבודו וברכושו ובזכותו לנהל את אורח חייו כאשר יבחר נחשבת לרדיפה.

“רדיפה היא עבירה חמורה הכרוכה בלאו של לא תשנא אחיך בלבבך, ובהתעמרות והיא צורה של גניבת נפשות וחטיפתם וכליאתם לצורך הטלת אימה על הציבור. מהלך שהוא גם חילול השם לעיני הגויים בהיותו של השלטון רודף את בני עמו החלוצים והבונים והמתפללים והמאמינים.

“גורם לאויב מכל הסוגים לעודד רדיפות רציחות ופיגועים בכל העולם לפי שהשלטון מציג את הנרדפים כחסרי הגנה וכאילו הממשלה היא עם המתנגדים לישוב ארץ ישראל וכאילו ההתנחלויות המועמדות לגירוש ולפינוי. מדיניות הכוללת הרס מאחזים, הסרת מחסומים והקפאות בניה ובעיקרו של דבר בליבוי אנטישמיות יהודית וגויית המקרינה על כל העולם כולו. לפיכך רדיפות אלו מחלישות ופוגעות בביטחון המדינה ומהוות איום על עם ישראל כולו.

“ממשלי ישראל לדורותיהם לפחות מאז שוחררה ירושלים, הרגילו עצמן להציג לעולם מצגי שווא שאחד המרכזיים שבהם הוא המעצרים המנהליים.

“אנו דורשים מיד ממשרד הביטחון על כל זרועותיו, ממערכות המשפט, הפרקליטות לשחרר את העצורים, לבטל את המעצר המנהלי כנורמה, אנו אוסרים להשתמש במונח השקרי “טרור יהודי’ באופן גורף . אף אם היו תופעות בודדות ביותר של אלימות קשה נגד ערבים במהלך כל שנות קיום המדינה אין בכך הצדקה ליצור איזו שהיא משוואת איזון בין ערבים ליהודים. אם היו תקיפות אלימות של יהודי נגד ערבים ללא הצדקתן הן נעשו על רקע של הזנחה ושלילת הביטחון מציבורים יהודיים ומיחידים ע”י המימשל.

“אם המימשל לא יבטל את המעצרים ואת עונשי ההרחקה עד טו חשון תשע”ו ייאלץ בית הדין לנקוט כלפי אישים במערכת, אשר יש להם יד ברדיפת אחים יקרים בעם ישראל, את האמצעים המתחייבים על פי ההלכה.

 

Download (PDF, 513KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published.