דף הבית » חדשות » קריאת בית דין הסנהדרין בעקבות שפיכות הדמים בארצנו

קריאת בית דין הסנהדרין בעקבות שפיכות הדמים בארצנו

בעקבות גל הטרור המוסלמי הפוקד את הארץ, קוראים רבני הסנהדרין לממשלה להלאים את רחובות הפיגועים בעיר העתיקה בירושלים, לגרש את כל תושבי כפרי המרצחים, ולהעביר את הר הבית לידי הרבנות הראשית לבניין המקדש.

 

הצפת הארץ באלפי שוטרים מבוהלים הוא לא הדרך להעניק ביטחון לאזרחים, אומרים הרבנים וקוראים לבטל מיידית את הסכמי אוסלו, להכריז על יום תפילה ותשובה על עיוות הדין בידי רבנים, שלדבריהם עיוותו את ההלכה כדי לשרת את ממשלות ישראל שצעדו בדרכי הכניעה.
בישיבה השבועית של רבני הסנהדרין השתתפו הרב יואל שוורץ, הרב ישראל אריאל, הרב דניאל סטבסקי, ורבנים גדולי תורה נוספים. והתייחסו בפירוט גם לעניין הר הבית. הרבנים הזכירו כי חכמינו זכרונם לברכה כבר הזהירו שעיכוב בניין המקדש מביא חלילה מגיפה ונפילת חללים במלחמה. (מדרש שמואל  לא; ומדרש תהילים יז) כלשונם: ש”כל אותן האוכלוסין שנפלו [בימי דוד],  לא נפלו אלא על ידי שלא תבעו בנין בית המקדש!”
על מועצת הרבנות להכריז, כי עם ישראל חזר לארצו לקיום מצות התורה – “וירישתם אותה וישיבתם בה”. עוד תכריז הרבנות הראשית, כי בדורנו התקיים דבר ה’ לעמו (דברים ל, ה): “והביאך ה’ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה”. על פסוק זה אמרו חז”ל, כי שיבת ישראל לארצו בדורנו מוגדרת כ”ירושה שלישית” כבתקופת דוד ושלמה (‘סדר עולם’ ל; יבמות פב, ב; רמב”ם תרומות א, כו).
לדברי הרבנים בשנת תשל”ג חתמה הממשלה דאז על “הסכם שלום” תחילה עם מצרים, ואחר כך עם ירדן, מדינות שאינן אלא אויבי ישראל בכך עברה על איסור: “לא תכרות להם ברית!”. ו”מאז נחתם “הסכם השלום”, אין לעם ישראל יום אחד של מנוחה”. ככתוב (תהלים קכ): “אני – שלום! וכי אדבר – המה למלחמה!”
לדבריהם “הממשלה מועלת בתפקידה”  כאשר במקום ליישב את העם היהודי על אדמתו, מפקירה הממשלה את אדמת הארץ לידי אויבי ישראל. “ממשלות ישראל החריבו כבר את ישובי סיני, את ישובי גוש קטיף וצפון השומרון. ואף גירשו באכזריות עשרות אלפי יהודים מיישובים פורחים”.
מאחר שזכינו בחסדי ה’ לאחר אלפים שנה למדינה בארץ ישראל ולממשלה יהודית. ו”מצות ‘ירושה וישיבה’ היא מצוה ה”שקולה כנגד כל המצוות שבתורה” (ספרי דברים לא, כט; רמב”ן בהשגות ד). המצוה מוטלת על הממשלה, והיא  שליחת העם היהודי לדורותיו, להנחיל לעם היהודי השב לארצו, את ארץ ישראל לגבולותיה מנהר מצרים עד נהר פרת.
“למרבה הצער”, טוענים הרבנים, “ישנם גורמים בעולם הרבנות השותפים לממשלה למהלכים אלו, ומצדיקים צעדים אלו מבחינת ההלכה תוך עיוות דין”.
https://www.scribd.com/doc/284059599/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA

Leave a Reply

Your email address will not be published.