דף הבית » חדשות » סיכום כנס ירושה שלישית לחידוש מצוות היובל

סיכום כנס ירושה שלישית לחידוש מצוות היובל

הרב אריאל בכנס ירושה שלישיתאביעד ויסולי בכנס ירושה שלישית

הכנס התקיים יום לאחר הריסת בתי דריינוף בבית אל וגירוש השבים לשאנור והריסתה.

הכנס תוכנן חודשים מראש בתאריך הנדון שבו “הותרו שבטים לבוא זה בזה” כיום שבו העמיקה האחדות בין השבטים בירושת ארץ ישראל ובפרט לגבי ירושת נשים המעבירות נחלתן עם נישואיהן ממטה למטה.

המרצים והדיינים הציגו את מדיניות בג”ץ לעומת הבלעדיות שמקנה התורה לעם ישראל בירושת הארץ בהקצאת נחלות בגורל והטלת חובות וזכויות בכל המצוות התלויות בארץ.

הרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש הוקיע את החלטות בג”ץ וכל שותפיו שהורה להרוס את בתי דריינוף ללא כל טעם מלבד שנאה ליהודים וגזענות כאשר הוא עצמו  הבג”ץ יושב על אדמות שכונת שייח’ באדר וכבר משום כך הביטויים הציבוריים כמו להרוס את הבג”ץ מובנים.

עיקר דבריו של הרב אריאל יוחדו להבהרת המציאות העכשווית שבה שרוי עם ישראל על אדמתו שהיא ה’ירושה השלישית’, והסביר את המושג ואת הזכויות והחובות הנובעות ממנו .הרב חידש במושג ‘כבוש רבים’ ו’כיבוש יחיד’ על פי הרמב”ם לפיו כל קרקע ארץ ישראל שיחיד יהודי אוחז בה חזקה היא שלו .

עו”ד דורון ניר צבי הרצה על חמש אפליות בלתי סבירות באופן קיצוני של בג”ץ הפרקליטות והמנהל האזרחי בעניני רכישת קרקעות על ידי יהודים ביהודה ושומרון החל בדרכי ‘ההוכחה ” לזיקה לקרקע הנדרשים כביכול מערבי לבין ההתעללות והרמיסה של הרוכש יהודי.

עו”ד אביעד ויסולי ניתח את השתררות של בג”ץ על הציבור ועל המשפט  כאשר הוראתו להרוס את בתי דריינוף  הייתה ללא כל טעם משפטי והצדקה אדמיניסטרטיבית באשר מולאו כל הדרישות החוקיות  מלבד תאוות ההרס לשמו “מפני שכך קבענו”.  תיאר דרכי מאבק בעבר ובהווה שזכו להצלחה והמליץ להמשיך להגיש עתירות לבג”ץ  עקב הנזקים הקשים שהתביעות מסבות למערכת שהאמון שלה בעצמה רופף בנוסף לאבדן אימון הציבור.

רבי אראל סגל לוי  הציג את הרקע ההיסטורי בשלבי הגאולה שחייבו את החלטות הסנהדרין בנושא ירושה וחלות דיני היובל  בזמן הזה והדרכים והעקרונות להגרלת נחלה אישית פרטית החוזרת ביובל  לכל יהודי בארץ ישראל והדרכם לישומם על פי החלטות הסנהדרין. מנה את הצורך בהחלטות נוספות הנמצאות בדיון.

בית דין חזר וקבע כי שנת תשע”ו היא שנה ראשונה לספירת היובל לאחר ירושה שלישית וכי סמוך לראש שנה יתכנס ויכריז ויחל לספור את שנות היובל וכן יתקע אי”ה במוצאי יום כיפורים לשם קיום מצוות הספירה והכרזת דיני היובל מוח ירושה שלישית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.