דף הבית » חדשות » בית הדין של הסנהדרין קורא להקפיד יותר בשמירת דיני ייחוד

בית הדין של הסנהדרין קורא להקפיד יותר בשמירת דיני ייחוד

 

בית הדין של הסנהדרין קורא להתחזק בשמירת דיני “ייחוד”, האוסרות על גברים ונשים לשהות יחד בחדר, ובכל מקום שאינו פתוח לעוברים ושבים.

על שולחן בית הדין שהתכנס בסוף השבוע בהר ציון, עלו כמה שמועות רעות של מכשולים קשים בעניינו עריות, בהם גם של גדולים וחשובים.

לדברי בית הדין, המקרים הללו אירעו עקב התרשלות של הנשלים בהקפדה על דיני ייחוד. “אי לכך” קורא בית הדין “להתחזק בהלכות אלו”. ו”חלילה להקל ראש באיסורי ייחוד”

חברי בית הדין הרבנים יואל שוורץ ישראל אריאל ודניאל סטבסקי מצטטים את דברי הרמב”ם שיש ל”הזהר מן ה”ייחוד”, שהוא הגורם הגדול, שכל המקל בדיני ייחוד בא לידי גופה של עבירה, חלילה”.
בית הדין מצא לנכון להזכיר עשרה מעיקרי איסור הייחוד לפי פסקי הרמב”ם. ביניהם גם כאלו המיוחדים לתלמידי חכמים, המצווים להקפיד עוד יותר, כדי להינצל מפני החשדות בהם.

מצורף
החלטת בית הדין

Leave a Reply

Your email address will not be published.