דף הבית » דף הבית

דף הבית

סיכום כנס ירושה שלישית לחידוש מצוות היובל

הכנס התקיים יום לאחר הריסת בתי דריינוף בבית אל וגירוש השבים לשאנור והריסתה. הכנס תוכנן חודשים מראש בתאריך הנדון שבו “הותרו שבטים לבוא זה בזה” כיום שבו העמיקה האחדות בין השבטים בירושת ארץ ישראל ובפרט לגבי ירושת נשים המעבירות נחלתן עם נישואיהן ממטה למטה. המרצים והדיינים הציגו את מדיניות בג”ץ לעומת הבלעדיות שמקנה התורה לעם ישראל בירושת הארץ בהקצאת נחלות ... קרא עוד »

בית הדין של הסנהדרין קורא להקפיד יותר בשמירת דיני ייחוד

  בית הדין של הסנהדרין קורא להתחזק בשמירת דיני “ייחוד”, האוסרות על גברים ונשים לשהות יחד בחדר, ובכל מקום שאינו פתוח לעוברים ושבים. על שולחן בית הדין שהתכנס בסוף השבוע בהר ציון, עלו כמה שמועות רעות של מכשולים קשים בעניינו עריות, בהם גם של גדולים וחשובים. לדברי בית הדין, המקרים הללו אירעו עקב התרשלות של הנשלים בהקפדה על דיני ייחוד. ... קרא עוד »

היובל חוזר: שנת תשע”ו תתחיל ספירת חמישים שנות יובל

תקדים היסטורי נרשם היום בישיבת בית הדין של הסנהדרין, על פי החלטת דייני הסנהדרין היובל חוזר, ויחד איתו ספירת היובל בכל שנה. לדברי הדיינים, בעקבות הגעתה השנה של שיבת ציון לשיא, ביחס המספרי של כמות היהודים בארץ. הופך מצב האוכלוסיה היהודית בארץ למה שנקרא בלשון תלמודית “רוב יושביה עליה”. עובדה שגוררת את חזרתם שם כמה מן המצוות התלויות בארץ. ביניהם גם מצוות ... קרא עוד »

הסנהדרין דורש מבית המשפט האמריקאי לחזור מהחלטתו בענין ירושלים

בעקבות החלטת בית המשפט העליון האמריקאי שלא לרשום כאזרח ישראלי את אזרח ארצות הברית שנולד בירושלים, שלח בית הדין של הסנהדרין מכתב גלוי לבית המשפט ולנשיא ארצות הברית, בדרישה למחוק את ההחלטה, ולהתנצל עליה. “החלטות אלו אינן מוסיפות כבוד לעמה הנכבד של ארצות הברית ולשלטון החוק” כתבו דייני הסנהדרין במכתב שבו פירטו הדיינים הרב יואל שוורץ, הרב ישראל אריאל, והרב ... קרא עוד »